Welkom

Welkom bij de Vrienden!

Het is zover: de stichting Vrienden van De Hoog is officieel van start gegaan. De bedoeling is allerlei acties in gang te zetten in samenwerking met de verenigingen om het biljarten, bridgen, schaken, dammen en Go naar een hoger plan te trekken. Tegelijkertijd willen wij zorgen voor de continuïteit van het biljart- en denksportcentrum De Hoog in Gouda, waar al deze sporten worden bedreven.

Op deze website vindt u diverse informatie over onze doelstellingen, met name gericht op het binnenhalen en begeleiden van jongere sporters en het behoud van de oudere (denk)sporters. Regelmatig zullen er nieuwsbrieven verschijnen over plannen en activiteiten. Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door een werkgroep, waarin alle verenigingen die spelen bij De Hoog zijn vertegenwoordigd.

Uiteraard is er geld nodig om onze activiteiten te bekostigen. Dat kan heel simpel in de vorm van een al dan niet regelmatige financiële bijdrage. Iedereen kan voor een kleine jaarlijkse bijdrage Vriend worden of lid van de Club van 100. Bedrijven (maar ook particulieren) kunnen ons sponsoren in de vorm van natura (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van prijzen voor evenementen of hulp bij het vernieuwen en uitbreiden van het interieur) of in geld (bijvoorbeeld door het sponsoren van een reclamebord). Uiteraard bieden wij onze sponsoren ook een tegenprestatie aan. Onder het kopje Financiën vindt u de diverse mogelijkheden om onze vriendenstichting te steunen en wat u van ons kunt verwachten.

Bij de Belastingdienst is een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de zogenoemde ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek of via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Wij hopen – en rekenen er een beetje op – dat deze campagne ons centrum en de aangesloten leden en verenigingen een flinke booster geeft. Medio 2023 viert De Hoog haar tienjarig bestaan. Laten we er samen voor zorgen dat er nog vele decennia aan kunnen worden vastgeplakt.

Inmiddels hebben we al een aantal sponsors bereid gevonden ons te steunen,  waaronder het elektrotechnisch bedrijf MD Service, Sortimo (bedrijfswageninrichting), Bas van der Wilt (potplantenkwekerij) en De Biljartmakers.

Namens het bestuur van de Vrienden,
Theo Daanen (voorzitter)

 

Vrienden van De Hoog:

E-mail adres: info@vriendenvandehoog.nl

Bankrekening ABN Amro: NL05ABNA0106550314
RSIN-nummer: 863063706
Inschrijving Kamer van Koophandel: 84013052

  • Laatste nieuws

  • _____________________________________

  • Geplande activiteiten

    Er zijn geen aankomende evenementen.